Jämställdhet

Skolverkets ändringar i läroplaner

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra gällande förslaget.