Vård- och omsorgsprogrammet samt införande av en under­sköterske­examen inom såväl gymnasie­skolan som kommunal vuxenutbildning

Skolverkets förslag på justeringar i programstruktur och examensmål

Lärarnas Riksförbund tillstyrker inte Skolverkets förslag i den del som innebär omfattade revideringar av gymnasieskolans vård- och omsorgsprogrammets programstruktur.

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till att utbildningen, under förutsättning att regeringen fattar nödvändiga beslut, regleras så att den blir mer jämlik över landet.

Förbundet ställer sig positivt till att utbildningen, under förutsättning att regeringen fattar nödvändiga beslut, regleras så att den blir mer jämlik över landet.

Då regleringen innebär omfattade revideringar av gymnasieskolans vård- och omsorgs­programmets programstruktur, har förbundet inhämtat synpunkter från medlemmar som arbetar inom programmet.
Medlemmarnas uppfattning är att man bör behålla dagens ämnes­indelning med smärre justeringar och endast reglera vad som ska ingå i en undersköterskeexamen. Läs mer om medlemmarnas synpunkter i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55