Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrkte förslaget om återinförd skattereduktion för fackföreningsavgift från och med 2018 (se tidigare remissvar på Fi2017/03845/S1). Förbundet ansåg då, och anser fortsatt, att det är rimligt att det finns en skattemässig likabehandling av medlemsavgifter till arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund är kritiska till den ryckighet som präglar frågan om skattereduktion för fackföreningsavgifter. Att återkommande bygga upp och montera ner administrationen av reduktionen är resurskrävande. Förbundet anser att det krävs en långsiktig överenskommelse i frågan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55