Förslag till författningsändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan

Skolverket

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget endast under två förutsättningar:

Publicerad

  • att legitimerade lärare inte åläggs att planera och genomföra det som Skolverket kallar ”Mer rörelse i skolan”, utan att detta blir en uppgift för andra kompletterande personalkategorier.
  • att grundskolans ämnen inte berörs av ”Mer rörelse i skolan”. Det innebär att detta måste ske på tid mellan de schemalagda lektionerna.

Dessa två förutsättningar måste framgå i skrivningarna i läroplanen, vilket innebär att Skolverkets förslag måste kompletteras.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55