Förbättrat grundskydd för pensionärer

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker arbetsgruppens förslag att stärka grund­skyddet för de pensionärer som har svagast ekonomi.

Publicerad

Förbundet vill särskilt framhålla det positiva med förslaget att stimulera arbetsinkomster för personer med äldreförsörjningsstöd genom att ett fribelopp för arbetsinkomster införs.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55