Förbättrat grundskydd för pensionärer

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker arbetsgruppens förslag att stärka grund­skyddet för de pensionärer som har svagast ekonomi.

Förbundet vill särskilt framhålla det positiva med förslaget att stimulera arbetsinkomster för personer med äldreförsörjningsstöd genom att ett fribelopp för arbetsinkomster införs.