Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Lagrådsremiss

Lärarnas Riksförbund väljer att kort kommentera den del som handlar om den så kallade gymnasielagen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill med anledning av rubricerad remiss påminna om och hänvisa till det remissvar förbundet skickade in i samband med remissrundan som föregick beslutet om gymnasielagen (JU2016/08546/L7). Kontentan i förbundets krav var återremittering av hela ärendet, då beslutsunderlaget var både bristande och ofullständigt.

Förbundet motsätter sig, oavsett ovanstående, lösningar som innebär att lärare involveras i asylprocessen och bedömningen av möjlighet till uppehållstillstånd för den enskilde. Lärarna skall inte vara en del i processen om enskilda elevers asyl/uppehållstillstånd, eller behöva lämna underlag som kan fälla avgörandet i en sådan process. Detta är förbundets bestämda uppfattning.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55