Ökad attraktionskraft för kunskaps­­nationen

Betänkande, SOU 2018:78

Lärarnas Riksförbund har inga närmare synpunkter på förslagen i betänkandet men vill framföra en synpunkt med koppling till de av förbundets medlemmar som främst kan beröras.

Publicerad

Förbundets synpunkt gäller vikten av att berörda myndigheter och aktörer, när så är relevant, ser till att sprida och erbjuda information till studie- och yrkesvägledare inom både högskolan och de frivilliga skolformerna. Särskilt handlar det om de förslag som syftar till förbättrade förutsättningar för mobilitet för studenter men kan också gälla de övriga insatser som enligt utredningen ska bidra till att främja och marknadsföra Sverige som studiedestination och främja internationalisering i stort.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55