Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Promemoria

När det gäller insyn i skolans verksamhet anser förbundet att samma insynsregler ska gälla oavsett huvudman. Att offentlighetsprincipen ska tillämpas även av börsnoterade skolföretag är därför positivt. Detsamma gäller bestämmelserna om meddelarfrihet och meddelarskydd.­

Publicerad

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55