Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Promemoria

När det gäller insyn i skolans verksamhet anser förbundet att samma insynsregler ska gälla oavsett huvudman. Att offentlighetsprincipen ska tillämpas även av börsnoterade skolföretag är därför positivt. Detsamma gäller bestämmelserna om meddelarfrihet och meddelarskydd.­