Obligatoriska nationella kartläggnings­material i förskoleklass samt obligatoriska nationella bedömningsstöd i årskurs 1

Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra vad gäller förändringarna i de båda förslagen.