Obligatoriska nationella kartläggnings­material i förskoleklass samt obligatoriska nationella bedömningsstöd i årskurs 1

Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra vad gäller förändringarna i de båda förslagen.

Publicerad

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55