Uppgiftsinsamling från huvud­männen inom skolväsendet

Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2011:142

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot förslagen

Publicerad

Förbundet delar bedömningen av behovet att samla in individuppgifter även för elever i grundsärskolan. Förbundet vill också betona vikten av att uppgifter om lärares under­visnings­ämne och nivå samlas in för samtliga anordnare inom vuxenutbildningen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55