Statsbidrag till lärarlöner och karriärsteg för lärare

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:61, SKOLFS 2013:47, 2014:51)

Lärarnas Riksförbund vill att det fortsatt ska vara reglerat i föreskrift vilka uppgifter som huvudmännen ska lämna till Skolverket vad gäller statsbidragen för Lärarlönelyftet och karriärtjänster. Därför avstyrker förbundet Skolverkets förslag att minska de författningsreglerade kraven på vilka uppgifter som ska lämnas av huvudmännen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund avstyrker de förslag som avser minskade krav i föreskrifterna på vilka uppgifter som huvudmännen ska lämna. Förbundet vill framföra att det är av yttersta vikt att det även fortsättningsvis går att följa hur huvudmännen använder dessa statsbidrag, inte minst när det gäller vilka olika lärarkategorier som får ta del av medlen. Myndigheter, forskare och andra intressenter och aktörer som vill kunna följa och utvärdera dessa reformer över tid behöver kunna få ta del av så detaljerade och tillförlitliga uppgifter som möjligt. Det kan även inkludera uppgifter som Skolverket nu inte bedömer att man behöver för att kunna fatta beslut om utbetalning av medel i enskilda fall.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55