Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk

Delbetänkande, SOU 2019:37

Lärarnas Riksförbund anser att de åtgärder som föreslås i betänkandet skulle vara bra att genomföra.

Förbundets uppfattning är att det är viktigt att komma till rätta med alla typer av fusk i samband med högskoleprovet.