Upphäva allmänna råd om närvaro och frånvaro

Skolverket, SKOLFS 2012:34

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot borttagandet av de allmänna råden kring närvaro och frånvaro.

Publicerad

Förbundet anser att behoven av vägledning kring arbetet med närvaro och frånvaro finns, då ett betydande arbete kring dessa frågor är den del av skolans verksamhet. Därför bör någon form av konkret vägledning i dessa frågor ges till verksamheten.
Ansvaret för arbetet med att följa upp frånvaro faller i Skollagen på rektor. Det faktiska arbetet med detta är dock något som lärarna utför. Det är därför viktigt att ge stöd kring hur detta arbete kan skötas så att det avlastar lärarna. Frånvaro handlar om mer än bara inrapportering. Uppföljning är en viktigaste delen av arbetet för en minskad frånvaro. Arbetet med registrering och uppföljning av frånvaro kan vara en av arbetsuppgifterna i lärarassistenternas tjänster.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55