Förslag om nya krav på behörigheter för den som vill utbilda sig till yrkeslärare inom fordons- och transportområdet

Universitet- och Högskolerådet

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Förbundet hänvisar till synpunkter vi framfört i tidigare yttrande till Skolverket om ämnesplaner och programstruktur inom fordons- och transportprogrammet.