Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

Promemoria

Lärarnas Riksförbund ser positivt på VAL-projektet och instämmer i att vissa förändringar i regelverket kan behövas för att göra satsningen mer ändamålsenlig och nå fler potentiella studerande.

Publicerad

Förbundet tillstyrker flertalet av remisspromemorians förslag men avstyrker förslaget om att en anställning som förskollärare ska inte vara ett krav för utbildning inom VAL. I övrigt vill förbundet framhålla att det är viktigt att VAL, och liknande satsningar, inte innebär att de ordinarie lärarutbildningsprogrammens attraktionskraft undermineras.

Förbundet anser därför att regeringen bör överväga att ta ett samlat grepp kring alla olika alternativa vägar till läraryrket som nu finns eller utvecklas och se över om det finns något mer långsiktigt hållbart alternativ som inte undergräver intresset för de reguljära utbildningarna.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55