Förändringar av programstruktur och ämnen samt förändrad lärarbehörighet på fordons- och transportprogrammet

Skolverket

Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag (SKOLFS 2012:4). I fordonsbranschen, där utvecklingen under kort tid varit enorm, behöver utbildningarna följa med i samma snabba takt för att vara relevanta. Eleverna ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper de behöver för att kunna verka i branschen idag och i den överblickbara framtiden.

Publicerad

Förslaget att 16 nya ämnen ersätter 3 tidigare ämnen kommer innebära att behörigheten för lärare som idag undervisar på programmet kommer att förändras. Många av ämnena är helt nya för lärare och de måste ges möjlighet att fortbilda sig i dessa ämnen. Lärarnas Riksförbund kräver att de berörda lärarna ges möjlighet till fortbildning. Fortbildning för yrkeslärare på sikt bör göras till en permanent del inom Lärarlyftet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55