Ändrade ämnesplaner och programstruktur om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne inom vård- och omsorgsprogrammet

Skolverket, SKOLFS 2012:4

Lärarnas Riksförbund har tidigare ställt sig positivt till att utbildningen till undersköterska regleras så att utbildningen ger likvärdig kompetens oavsett skolform samt att yrket regleras.

Publicerad

Förslaget på att införa sju nya ämnen och att nuvarande fem ämnen revideras kommer förändra behörigheten för många lärare som idag undervisar på programmet.

Lärarnas Riksförbund kräver att de berörda lärarna ges möjlighet till fortbildning under goda förhållanden vad gäller tid, ekonomisk ersättning med mera. Fortbildning för yrkeslärare bör på sikt göras till en permanent del inom Lärarlyftet.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55