Ändring i yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Universitets- och högskolerådets föreskrifter, UHRFS 2013:4

Förbundet hänvisar till de synpunkter som framförs i våra remissyttranden över Skolverkets förslag till förändringar vad gäller ämnesplaner i de aktuella yrkesprogrammen (hantverksprogrammet, naturbruksprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet) som Universitets- och högskolerådets remiss omfattar (våra diarienummer 162/19 respektive 163/19).