Förändring av ämnesplaner, programstruktur om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Skolverket, SKOLFS 2012:4

Det är viktigt att yrkesprogrammen är uppdaterade till sitt innehåll så att de motsvarar de kunskaper som de olika branscherna kräver.
Eleverna ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper de behöver för att kunna verka i den aktuella branschen idag och i den överblickbara framtiden.

Publicerad

I och med att ämnen organiseras om på hantverksprogrammet och att ett nytt ämne införs på naturbruksprogrammet kommer det att förändra behörigheten för lärare som undervisar på programmet.

Lärarnas Riksförbund kräver att de berörda lärarna ges möjlighet till fortbildning och ekonomisk ersättning. Fortbildning för yrkeslärare på sikt bör göras till en permanent del inom Lärarlyftet.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55