Bättre studiestöd till äldre

Promemoria

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har inget särskilt att invända mot förslagen i promemorian. Förbundet vill dock understryka att rättviseaspekten i studiestödssystemet är viktig.

Lärarnas Riksförbund anser att alla utbildningar mot så kallade bristyrken bör omfattas av generösare studiemedel, oavsett vid vilken ålder man studerar eller vilken variant av en utbildning man läser. Förbundet inser att detta skulle vara en kostnadsdrivande reform men vi befinner oss i en akut situation när det gäller kompetensförsörjningen till välfärdsyrkena, vilket gör att det kan anses motiverat.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55