Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Promemoria

Det är bra att ett helhetsgrepp har tagits om modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål. Förbundet anser när det gäller modersmålsundervisningen, att behöriga och legitimerade lärare är en förutsättning för hög undervisningskvalitet, goda kunskapsresultat och ett attraktivt ämne.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen som gäller reglering i timplanen, undantag för ensamkommande samt uppdrag om stödmaterial.

Förslagen som gäller undervisning i flera modersmål och förstärkt rättighet i åk 1–6
avslår vi.

Lärarnas Riksförbund föreslår att nuvarande möjlighet att lägga ut modersmålsundervisningen och studiehandledning på modersmålet på entreprenad ska avskaffas.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55