En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

SOU 2020:6

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Förbundet delar utredningens bedömningar och lämnar ett generellt tillstyrkande till dess förslag.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55