En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

SOU 2020:6

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Förbundet delar utredningens bedömningar och lämnar ett generellt tillstyrkande till dess förslag.