Idéburen välfärd

SOU 2019:56

Lärarnas Riksförbund har med viss oro följt utvecklingen på den privata skolsektorn, med en framväxt av stora dominanta friskoleföretag. Utvecklingen har drivits på genom flertaliga uppköp i syfte att generera allt större avkastning. Förbundet anser att detta inte gynnar den privata skolsektorn, utan vill i stället se en större mångfald av aktörer.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att en definition av idéburna aktörer införs i syfte att kunna avgränsa dessa från andra aktörer i välfärden.

Lärarnas Riksförbund avstyrker att det ska vara frivilligt för en idéburen aktör att registrera sig som idéburen aktör hos myndigheterna.

Förbundet anser att regelverket i så stor utsträckning som möjligt bör uppmuntra till idéburna alternativ. Det kräver dock att det finns tillräckligt med insyn i denna del av välfärden och att det inte är möjligt att föra över pengar via andra bolagsformer.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55