Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero


Osäkerheten vad som gäller trygghet och studiero kan leda till att attraktionskraften för läraryrket minskar.

Publicerad

Förbundet är positiv till att kompetensen stärks för de som undervisar i samiska så de blir behöriga att undervisa i ämnet.

Lärarnas Riksförbund har tidigare påpekat att det krävs tydliga regleringar av vilka åtgärder som kan vara aktuella när det gäller att upprätthålla trygghet och studiero. Det ska inte finnas några frågetecken kring vad en enskild lärare eller en skola ska kunna använda sig av för sanktioner för att säkerställa en trygg studiemiljö.

Förbundet anser att den funktion som Barn- och elevombudsmannen (BEO) har i dag måste ses över. På det sätt det fungerar i dag skapar det osäkerhet för lärarna ute på skolorna och bidrar till att de, i vissa fall, inte ingriper i händelser på ett korrekt sätt.

Osäkerheten vad som gäller kan leda till att attraktionskraften för läraryrket minskar.

En skolmiljö som är formad av trygghet och studiero är beroende av, inte bara regler och sanktioner, utan också en väl fungerande arbetsmiljö för de lärare som ska upprätthålla studieron.

Det måste finnas förutsättningar för läraren att utföra det som är kärnuppdraget, att undervisa.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55