Med tillit följer bättre resultat ­– tillitsbaserad styrning och ledning i staten

SOU 2019:43

Lärarnas Riksförbund avstyrker än en gång Tillitsdelegationens förslag.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund representerar 93 000 yrkesverksamma lärare och studie- och yrkesvägledare samt studerande, och förbundets politik vad gäller tillit är mycket tydlig. Tilliten finns mellan staten och professionen, och detta bör staten bygga vidare på. Däremot är tilliten mellan de kommunala huvudmännen och lärarna mycket låg. Lärarna upplever sig allt mer styrda och kontrollerade, något som rimmar illa med professionstanken. Detta faktum berör inte delegationen alls.

Delegationens förslag om framtagande av mer stödmaterial och olika råd och riktlinjer för tillitsbaserad styrning kommer inte att bygga Sverige starkare, men möjligen gynna en redan blomstrande konsultindustri. Inte heller bör en ny kommitté tillsättas.

Tillitsdelegationen bör avsluta sitt arbete och statens fokus bör i stället läggas på att lösa strukturella problem inom välfärdsområdena. Staten bör därför ta utgångspunkt i Skolkommissionens betänkande, vilket under första halvåret 2020 kommer att uppdateras genom utredningarna för grundskolan, gymnasieskolan och komvux.

När en helhetsbedömning utifrån dessa utredningar är gjord är det viktigt att staten skrider till verket och tar ansvar för grundskolan och gymnasieskolan.

Det är avgörande för Sveriges framtid!


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55