Sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader vid sjuklön

(S2020/02592/SF)

Lärarnas Riksförbund kan inte tillstyrka de föreslagna nivåerna för karensavdragen i remisspromemorian.

Publicerad

De föreslagna nivåerna innebär att en mycket stor andel av förbundets medlemmar inte kommer att få ett slopat karensavdrag, något som regeringen i sin initiala kommunikation om åtgärden gjort gällande att det ska ske.

Förslagen innebär i praktiken att en mycket stor andel av förbundets medlemmar skulle få ungefär halva sitt karensavdrag slopat.

Lärarnas Riksförbund anser att en alternativ lösning skulle vara att arbetsgivaren betalar löntagaren 80 procent av lönen även under karensavdraget och att staten sedan ersätter arbetsgivaren för detta på samma sätt som för övriga sjuklönekostnader.

Ett sådant förfaringssätt är dessutom mycket mer transparent och lättbegripligt.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55