Utökade möjligheter för lärare att få arbetslöshetsersättning

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss - Yttrande över Utökade möjligheter för lärare att få arbetslöshetsersättning – om ändring av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter IAFFS 2018_2 (IAF 2020/102)

Lärarnas Riksförbund välkomnar inspektionens förslag och delar i alla avseenden dess bedömning av situationen. Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen i remisspromemorian.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55