Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?

SOU 2019:50

Lärarnas Riksförbund avstyrker utredningens förslag och kräver kraftfullare sanktioner vad gäller fusk i samband med högskoleprovet. Fusk i alla dess former, både inför och under högskolestudier, är en mycket allvarlig företeelse som kraftfullt måste angripas.

Publicerad

Fusk i alla dess former måste angripas för om trovärdigheten och legitimiteten i utbildningssystemet ska kunna upprätthållas.

Den individ som tar ett medvetet beslut att fuska på högskoleprovet för att ta sig in på en utbildning behöver rimligen få ta konsekvenserna av detta. Självklart behöver det inpräntas att fusk är fel redan tidigt i utbildningssystemet. Om skärpta sanktioner införs, kommer det enligt Lärarnas Riksförbund förhoppningsvis leda till att färre väljer att fuska.

Lärarnas Riksförbund avstyrker därför utredningens förslag.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55