Inkomstpensionstillägg

Ds 2020:7

Lärarnas Riksförbund tillstyrker arbetsgruppens förslag att införa inkomstpensionstillägg som en ny pensionsförmån i socialförsäkringsbanken. Förslaget höjer på kort sikt pensionen för de personer som arbetat ett långt arbetsliv utan att den allmänna pensionen blivit nämnvärt högre än grundskyddet i försäkringen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill dock framhålla att det krävs ytterligare åtgärder för att långsiktigt höja nivåerna i den allmänna pensionen. Pensionssystemet måste tillföras mer pengar och det sker lämpligen via högre pensionsavgifter. Ett första steg är att avgifterna höjs till att bli 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp som tanken var när pensionssystemet sjösattes. Idag är avsättningen i realiteten 17,21 procent, vilket innebär att pensionerna blir ca 7 procent lägre än som avsågs när systemet konstruerades.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55