Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer


Lärarnas Riksförbund har inga synpunkter på formen för att implementera proportionalitetsprövningen enligt EU-rätten i svensk författning men vi anser att det är bra om det nationella regelverket inte bidrar till att det kan uppfattas vara svårare för en medlemsstat att reglera ett yrke, eller skärpa kraven på ett redan reglerat yrke.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund föreslår att den föreslagna förordningen kompletteras med en punkt om ”skydd av elever och studerande inom det offentliga utbildningsväsendet. Att göra tillägget i svensk författning skulle tydliggöra att det kan finnas fler yrkesgrupper inom det offentliga utbildningsväsendet som kan behöva regleras. Syftet är att garantera att elever och studerande får möta yrkespersoner med relevant och hög utbildningsnivå, eftersom dessa utövar stort inflytande över deras utbildning och framtidsval.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55