Språkcentrum för nationella minoritetsspråk


Publicerad

Förbundet anser att inrättande av ett språkcentrum för jiddisch och romani chib, som Institutet för språk och folkminnen föreslår i sin slutrapport, är ett nödvändigt bidrag till arbetet att återuppliva språken.

Förbundet tillstyrker förslaget och dess innehåll i sin helhet men vill betona att detta endast ska ses som en del av en bredare strategi, då det ensamt inte räcker för att vända utvecklingen för de nationella minoritetsspråken.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55