Försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

2016:350

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget att förlänga försöksverksamheten så att den kan tillämpas på anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025.

Publicerad

Det har kommit till förbundets kännedom att det finns försök från huvudmannahåll att kringgå regelverket kring försöksverksamheten. Det handlar om anställning av obehöriga personer med hänvisning till försöksverksamheten men i strid med kraven i skollagen och de intentioner som framförs i förarbetena

Innan man överhuvudtaget kan överväga att förlänga försöksverksamheten krävs en ordentlig uppföljning av regeringen kring hur huvudmännen följer kraven i regelverket.

Enligt Lärarnas Riksförbund är detta av avgörande betydelse om man från regeringens sida menar allvar med att värna integriteten och legitimiteten i legitimations- och behörighetssystemet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55