En sjukförsäkring anpassad efter individen

SOU 2020:26

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.

Lärarnas Riksförbund har inget att anföra i förhållande till utredningens förslag gällande regler för personer med timanställning. Förbundet anser att de förslag utredningen lämnar gällande såväl heltids- som deltidssjukskrivna är mycket bra och lämnar ett generellt tillstyrkande till dessa. Förbundet gör bedömningen att de lagda förslagen kan ha en positiv påverkan för de medlemmar som på sikt skulle beröras av regelförändringarna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55