Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamhetenDen svenska skolan förtjänar ett bedömningssystem som är likvärdigt, konsekvent och väl förankrat i lärarprofessionen. Promemorians förslag går i rakt motsatt riktning.

Publicerad

Resultatet av de båda politiska överenskommelserna, som ligger till grund för denna remisspromemoria, riskerar att leda till bedömningskaos i den svenska grundskolan, närmare bestämt i mellanstadiet. Det är inte rimligt att en rektor kan besluta huruvida betyg ska ges i årskurserna 4 och 5, eller inte. Det kommer att se olika ut på olika skolor, och det kommer att variera på en och samma skola vartefter rektorer byts ut.

Betyg som bedömningsinstrument riskerar dessutom att få ett oseriöst rykte, när man så lättvindigt kan besluta om dess införande och avskaffande. Betygssystemet är en nationell angelägenhet och ett nationellt ansvar, oavsett vilken årskurs det gäller.

Lärarnas Riksförbund har inget principiellt emot betyg från årskurs 4, även om det inte är en fråga förbundet aktivt driver, men staten måste bestämma sig för när betyg ska ges i grundskolan, med utgångspunkt att beslutet är långsiktigt.

Lärarnas Riksförbund avstyrker remissens förslag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55