Sveriges museum om Förintelsen

SOU 2020:21

Lärarnas Riksförbund ställer sig positiva till inrättandet av ett museum om Förintelsen i Sverige. Museet har alla förutsättningar att bli en viktig beståndsdel när det gäller undervisning om Förintelsen i den svenska skolan. Förbundet vill också betona betydelsen av att museet står oberoende från statlig styrning över tid och ges stora friheter att utforma sin verksamhet.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds synpunkter på utredningens förslag

Ett framtida museum om Förintelsen bör få ett tydligt uppdrag,

• Att återkommande erbjuda fort- och vidareutbildning av lärare inom ramen för, eller i samarbete med, något eller några lärosäten.
• Att museet bör kunna ta emot hela skolklasser på museet men även delta i utbildning på autentiska platser relevanta för kunskap om Förintelsen.
• Att museet därtill får i uppdrag att utarbeta digitala verktyg som kan användas i skolan för att överbygga många skolors långa geografiska avstånd till museet.
• Att, oavsett hur myndighetsfrågan löses, tillvarata den kompetens och erfarenhet som byggts upp inom myndigheten Forum för Levande historia när det gäller att utbilda ungdomar i dessa typer av i dessa typer av frågor.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55