Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

På ett övergripande plan ser förbundet positivt på en omfattande genomlysning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Förbundet ser dock allvarliga problem med den rekommendation som ges att regeringen återigen ska överväga hälsoväxlingen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund avstyrker:
• Förslaget som innebär att det tidigare förslaget hälsoväxlingen övervägs på nytt.
• Utredningens förslag på formulering av syfte för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt definition av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Förebyggande och samt bevarande perspektiv saknas.

Lärarnas Riksförbund anser:
• Att utredningens förslag om utredning angående en gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är bra.
• Att utredningens förslag om att utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen bör utredas är bra.

Lärarnas Riksförbund ser positivt på:
• Utredningens förslag att ge myndigheter i uppdrag att samverka.
• Att utredningen föreslår att individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska få mer stöd från Försäkringskassan.

Läs mer om Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen genom att klicka på länken nedan ”Läs remissvaret i sin helhet”.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55