Nytt ämne på ett nytt program för blivande låssmeder

SKOLFS 2012:4

Lärarnas Riksförbund inser det nödvändiga i att förändra innehållet i utbildningen till låssmed för att bättre motsvara de krav som ställs på arbetsmarknaden.

Lärarnas Riksförbunds synpunkter på utredningens förslag:
Om det blir införande av nytt ämne, lås- och passerteknik, kan det innebära att undervisande yrkeslärare inte med automatik blir behöriga i det nya ämnet.

Utbildningen kommer att byta hemvist från hantverksprogrammet till industritekniska programmet. Det kan få till följd att lärare tvingas byta skola eller, om industritekniska programmet inte finns på orten, stå utan arbete.

Lärarnas Riksförbund anser att:
• De berörda lärarna ska ges möjlighet till fortbildning under goda förhållanden vad gäller tid, ekonomisk ersättning med mera.

• En utförlig konsekvensutredning måste göras kring vad dessa föreslagna förändringar innebär för de berörda lärarna.

• Implementering av det nya ämnet och bytet av program måste ske i god tid och tid måste ges till berörda lärare. Det får inte innebära en ökad arbetsbelastning för den redan så pressade lärarkåren.