Nytt förslag om särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen


UHRFS 2013:4

Förbundet hänvisar till de synpunkter som framförs i våra remissyttranden över Skolverkets förslag till förändringar vad gäller ämnesplaner (lås- och passerteknik) kopplat till vissa yrkesprogram (hantverksprogrammet och industritekniska programmet) som Universitets- och högskolerådets remiss omfattar (vårt diarienummer 138/20).

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55