Nytt förslag om särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen


UHRFS 2013:4

Förbundet hänvisar till de synpunkter som framförs i våra remissyttranden över Skolverkets förslag till förändringar vad gäller ämnesplaner (lås- och passerteknik) kopplat till vissa yrkesprogram (hantverksprogrammet och industritekniska programmet) som Universitets- och högskolerådets remiss omfattar (vårt diarienummer 138/20).