Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

Ds 2020:15

Förbundet ställer sig positivt till att yrkestiteln undersköterska skyddas så att den kompetens den som titulerar sig undersköterska är densamma oavsett var och i vilken form utbildningen bedrivits.

Förslaget att det ska införas ”krav på utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan – nationella program eller introduktionsprogram – eller Komvux, alternativt en utbildning som kan anses innebära motsvarande kompetens” får anses som svagare när det gäller reglering av en undersköterskas formella kompetens.

Därför måste, som framgår av promemorian, innehållet i utbildningen regleras för att säkra att alla med yrkestiteln undersköterska har en likvärdig utbildningsbakgrund.

Processen med att bestämma vilken myndighet som ska hand om föreskrifterna måste påbörjas och genomföras snabbt. Detta för att kunna garantera att alla undersköterskor har den kompetens som krävs för att uppfylla kraven för den skyddade yrkestiteln och i förlängningen för att garantera säkerheten för de vårdtagare som tar del av vården.