Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg


Utredningen berör flera viktiga aspekter för hur fritidshemsverksamheten skulle kunna stärkas. Men förslagen är på en alldeles för stor detaljnivå, och flera av dem skulle innebära att Skolverket skulle behöva utöka vissa av sina enheter avsevärt, endast för att uppfylla önskemålen från föreliggande utredning. Det är inte realistiskt.

Publicerad

Förbundet anser att regeringen behöver ta ett samlat grepp kring fritidshemsverksamheten. Det behövs säkerligen göras en del satsningar för att öka fritidshemmens kapacitet och kvalitet, men då gäller det att prioritera knappa resurser rätt. Man behöver också bestämma sig för vem som egentligen ska ha ansvaret för fritidshemmet, enligt förbundets mening är fritidshemmet en kommunal angelägenhet, inte en statlig.

Förbundet anser inte att förslagen är felaktiga, men de bör inte stå på statens prioriteringslista,

Förbundets allmänna politik kring fritidshemmet handlar om att verksamheten ska ge barn och unga en meningsfull fritid, men också att den så långt det är möjligt, och passar med uppdraget, ska stärka arbetet i grundskolan. Det handlar om att personalen ska ha rätt utbildning och att elever i störst behov av fritidshem ska kunna få det.

Förbundet vill uppmana staten att låta kommunerna ansvara för fritidshemmen fullt ut, vilket också innebär att lönesatsningar och karriärsatsningar ska vara kommunala angelägenheter. En renodling av ansvar och uppdrag leder till bättre verksamhet liksom bättre samarbete mellan olika verksamheter.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55