En annan möjlighet till särskilt stöd – reglering av kommunala resursskolor

SOU 2020:42

Det är utmärkt att utredningen tar ett helhetsgrepp om pedagogiska stödinsatser i skolan.

Publicerad

Förbundet ser positivt på de förslag som lämnas i delbetänkandet gällande kommunala resursskolor, och undantagsregler i särskolan, samt slutsatserna om regelverket kring särskild undervisningsgrupp. Dock bör en del av förslagen följas med villkor i syfte att stärka kvaliteten i stödundervisningen på lång sikt.

Lärarnas tillstyrker förslaget att regelverket kring möjligheten att placera elever i särskild undervisningsgrupp behålls oförändrat.

Förbundet föreslår att utredningen analyserar och överväger möjligheten att ge lärare förskrivningsrätt när det gäller specialpedagogiska insatser samt överväga om specialpedagogiskt stöd ges enligt en bestämd trappstegsmodell.

Lärarnas Riksförbund föreslår också att offentlighetsprincipen ska gälla fullt ut för alla huvudmän inom den skattefinansierade utbildningssektorn.

Klicka på nedanstående länk "Läs remissvaret i sin helhet" så kan du läsa Lärarnas Riksförbund synpunkter och vad vi anser om remissförslaget.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55