En långsiktigt hållbar migrationspolitik


Förbundet motsätter sig alla lösningar som innebär att lärare involveras i asylprocessen och bedömningen av möjlighet till uppehållstillstånd för den enskilde.

Publicerad

Lärare förbinder sig i sin yrkesutövning att genom sin yrkesetik ”vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå otillbörlig påverkan”. Den så kallade gymnasielagen gör att den enskilde lärarens bedömning och betygssättning kan få konsekvenser för den enskilde elevens möjligheter att få ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. En enskild lärares bedömning och betygssättning kan alltså vara det som avgör om lärarens elev får stanna i Sverige eller inte.

Lärarna ska inte vara en del i processen om enskilda elevers asyl/uppehållstillstånd, eller behöva lämna underlag som kan fälla avgörandet i en sådan process. Detta är förbundets bestämda uppfattning.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55