Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolans utbildningar

U2020/04134/GV

Lärarnas Riksförbund ser positivt på att riksrekryterande idrottsutbildningar styrs upp vad gäller likvärdighet och ansökningsförfarandet för rätten att anordna utbildningarna. I och med en statlig styrning kan kvalitén på utbildningarna säkerställas.

Publicerad

Att räknas som en elitidrott kommer att vara avgörande för att få anordna en idrottsutbildning. Därför är det viktigt att det finns tydliga definitioner på vad som räknas till elitidrott. Det är också viktigt med en bredd så att inte smalare idrotter väljs bort.

Förbundet är positiva till att de befintliga entreprenadsreglerna i skollagen står kvar oförändrade så att huvudmän inte kan lämna över undervisningen i specialidrott till någon annan aktör.

Lärarnas Riksförbunds bedömning är att all undervisning ska uppfylla samma kvalitetskrav och då ska huvudregeln vara att den undervisande läraren har en formell lärarutbildning och därmed de kunskaper som krävs inte bara i sitt ämne utan också i skolans styrdokument, bedömning och betygssättning med mera. Förbundets ståndpunkt när det gäller legitimation och behörighet är att de inte bör finnas några undantag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55