Förhindra spridning av viss smitta i skolmiljö och pedagogisk verksamhet

Att huvudmän nu får ökade möjligheter att motverka smittspridning i sin verksamhet med att införa åtgärder som görs på andra arbetsplatser är mycket positivt.

Publicerad

Många av rådande rekommendationer är svåra att praktiskt genomföra i skolan, tillexempel går det inte att möblera luftigt i ett klassrum med 32 elever. Därför är det nödvändigt att vid behov begränsa antalet elever på skolan, något som de föreslagna förändringarna möjliggör

Lärare bör ha samma möjligheter att bedriva arbete hemifrån som inte direkt involverar kontakt med elever, till exempel planering och rättning. Detta är något som huvudmän bör uppmuntra och inte motverka.
Förbundet vill trycka på vikten av att huvudmän måste organisera arbetet så att det inte innebär ökad arbetsbelastning och därigenom orimliga arbetsförhållanden för landets gymnasielärare.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55