En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

SOU 2020:28

Förbundet ser mycket positivt på flera av de förslag som utredningen lämnar och därför tillstyrks stora delar. Det finns dock ett mycket tydligt krav från förbundets 93 000 medlemmar att staten ska ta över ansvaret för de skolor som idag är kommunala, liksom finansiering och resursfördelning för samtliga skolor, oavsett var i skolsystemet de arbetar. Därför behöver staten gå längre än vad utredningen föreslår.

Publicerad

Det är förbundets konklusion att utredningen presenterar förslag som sammantaget ger ett mer ändamålsenligt, likvärdigt och effektivt skolsystem. Därför är det viktigt att förslagen ses och hanteras som ett samlat paket. Att bryta ut vissa enskilda delar kommer nämligen inte att ge önskad effekt. Staten måste dock ha beredskap att ta ytterligare steg i riktning mot en nationellt likvärdig kunskapsskola, något utredningen också är inne på.

Det viktigaste i nuläget är att förslagen om en regional statlig myndighetsstruktur förverkligas, liksom förslagen om ett gemensamt antagnings- och skolvalssystem, förändrade urvalsgrunder till både offentliga och privata skolor, att avdrag ska kunna göras från skolpengen för ansvar som friskolorna inte tar, liksom att ett sektorsbidrag för undervisningskostnaden utreds.

Klicka på nedanstående länk "Läs remissvaret i sin helhet" så kan du läsa Lärarnas Riksförbund synpunkter och vad vi anser om remissförslaget.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55